Általános Szerződési Feltételek

Általános rendelkezések

 1. A Profesia, spol. s r. o. társaság (székhelye: 811 09 Bratislava, Pribinova 19, cégjegyzékszáma: 35800861, bejegyezve a Bratislava I Járásbíróság Cégjegyzékében, szakasz: Sro, betét sz. sz.: 22949/B; a továbbiakban: Üzemeltető) a www.profesia.sk internetes oldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője, illetve a Weboldalon kínált szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató.
 2. Az Üzemeltető kiadja a Profesia, spol. s r. o. társaság jelen Általános Szerződési Feltételeit (a továbbiakban: ÁSZF), amelyek az Üzemeltető és egyéb harmadik személyek jogait és kötelezettségeit szabályozzák az Üzemeltető szolgáltatásainak nyújtása és igénybevétele során. Az ÁSZF az Üzemeltetővel kötött szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szolgáltatások összes igénybevevőjére nézve kötelező erejűek.
 3. Az Üzemeltető tevékenysége nem minősül a foglalkoztatási szolgáltatásokról, valamint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló Tt. 5/2004. sz. törvény szerinti munkaközvetítésnek.
 4.  A következő fogalmak a jelen ÁSZF, illetve az Üzemeltető és az Ügyfél vagy az Álláskereső közötti jogviszony létrejötte, annak módosulása és megszűnése alkalmazásában az alábbiak szerint értelmezendők:

  Ügyfél:
  olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely igénybe veszi, illetve szándékában áll igénybe venni a Weboldalon nyújtott szolgáltatásokat, elsősorban a megfelelő munkavállaló megtalálása céljából.
  Álláskereső:
  kizárólag olyan természetes személy, aki a Weboldalon nyújtott szolgáltatásokat a megfelelő álláslehetőség megtalálása céljából veszi igénybe.
  Önéletrajz:
  az Álláskereső adatainak összefoglalása.
  Az Üzemeltető Önéletrajz-adatbázisa:
  az Álláskeresők által létrehozott és/vagy közzétett Önéletrajzokat tartalmazó adatbázis.
  Szolgáltatások:
  olyan termékek, amelyeket az Üzemeltető elsősorban a Weboldalon keresztül nyújt az Ügyfelek és az Álláskeresők részére.
  Árjegyzék:
  az Üzemeltető által az Ügyfelek részére nyújtott Szolgáltatások árát tartalmazó jegyzék.
  Állásajánlat vagy Rövid távú időszakos munka:
  az Ügyfél által a Weboldalon megjelentetett, a megfelelő munkavállaló megtalálása érdekében közzétett hirdetés, amelyek a Weboldalon nyújtott Szolgáltatások konkrét típusát képviseli.
  A rövid távú időszakos munka közzétételére a szerződő felek eltérő megállapodása hiányában az ÁSZF Állásajánlat közzétételére vonatkozó feltételeket szabályozó rendelkezései vonatkoznak.
  A cookie-k a Weboldal használata közben az Ügyfél készülékén (számítógépén, táblagépén, mobiltelefonján stb.) elhelyezett apró fájlok. Az Üzemeltető a cookie-k segítségével méri fel a Weboldal hatékonyságát. A cookie-k alapvetően nem tartalmaznak a személyek azonosítására szolgáló információkat, azok a konkrét készülékek böngészőjének azonosítására szolgálnak. A cookie-k lehetnek ideiglenesek vagy állandóak, amelyek a cookie-ban szereplő ideig a böngésző bezárását követően is az Ügyfél készülékében maradnak. Az állandó cookie-k a Weboldal minden egyes látogatása alkalmával ellenőrizhetők. A Weboldal segítségével gyűjtött információk a böngésző típusát, a Weboldalunkra történő csatlakozás internetes címét, a készülék operációs rendszerét és IP-címét foglalják magukban. .
  A relevánsabb hirdetések megjelenítése érdekében az egyes cookie-kat a harmadik személyek hirdetési rendszere, mint pl. a Google Adsense vagy Cavixo Data Exchange határozza meg. Ez a funkció a Google fiókban kapcsolható ki. Számítógépén beállíthatja a cookie-k elutasítását, ilyen esetben az oldal egyes funkciói működésképtelenné válhatnak.
  Rendelet: az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: „Rendelet”).
  Törvény: a személyes adatok védelméről szóló Tt. 18/2018. sz. Törvény (a továbbiakban: „Törvény”).


Álláskeresők részére nyújtott Szolgáltatások

 1. Az Álláskereső olyan természetes személy, aki az Álláskeresők részére nyújtott Szolgáltatások igénybevételével megfelelő állást keres. Az Üzemeltető által az Álláskeresők részére nyújtott Szolgáltatások díjmentesek, és a Weboldalon keresztüli álláslehetőség-keresés megkönnyítésére szolgálnak. Az Álláskeresők részére nyújtott Szolgáltatások igénybevételéhez az Álláskeresőnek regisztrálnia kell a Weboldalon. Az Álláskereső tetszőleges bejelentkezési e-mail vagy bejelentkezési jelszó megadásával regisztrál. Az Álláskereső a regisztrációját bármikor megszüntetheti, mégpedig a regisztráció megszüntetésére vonatkozó igényét tartalmazó e-mail üzenet Üzemeltető részére történő elküldésével.
 2. Az Álláskeresők részére nyújtott Szolgáltatások közé elsősorban a Weboldalon keresztül lehetővé tett alábbi Szolgáltatások tartoznak:

  1. Válaszadás, ill. jelentkezés a közzétett Állásajánlatra. Az Álláskereső jelentkezhet a Weboldalon megjelentetett Állásajánlatra; ez a Szolgáltatás a Weboldalon nem regisztrált álláskeresők számára is hozzáférhető. Jelen szolgáltatás kizárólag az Álláskeresők részére szól, az Üzemeltető ezért fenntartja magának a jogot arra, hogy a Munkaerő-közvetítő ügynökségekkel nem lép jogviszonyba, és korlátozza a a Weboldalon keresztül folytatott törvénybe ütköző tevékenységüket.
  2. Állásértesítő létrehozása a Weboldalon megjelentetett Állásajánlatok kereséséhez, amely az Álláskereső által megadott keresési feltételeknek megfelelő állásajánlatokat küld a megadott e-mail címre.
  3. Önéletrajz mentése és hozzáférhetővé tétele az Üzemeltető Önéletrajz-adatbázisában, mégpedig a Weboldalon kitöltött online űrlap kitöltése, vagy az Üzemeltető címére kézbesített nyomtatott űrlap révén. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot az Önéletrajz módosítására annak érdekében, hogy az teljesítse az űrlapok kitöltésére vonatkozó eljárásokat és megszokott folyamatokat. Az Üzemeltető továbbá fenntartja magának a jogot az Önéletrajz üzemeltetői Önéletrajz-adatbázisból történő törlésére, vagy az ahhoz való hozzáférés megszüntetésére, amennyiben az hiányos információkat tartalmaz az álláslehetőség kereséséhez, vagy az Üzemeltető úgy ítéli meg, hogy lényegtelen információkat, illetve az álláslehetőség kereséséhez nem kapcsolódó információkat tartalmaz (pl.: politikai és vallási nézetek, reklám, vulgarizmusok stb.); az Üzemeltető ezen döntéséről tájékoztatja a tárgyi Önéletrajzot közzétevő Álláskeresőt.
  4. Részvétel az Üzemeltető Weboldalán működtetett vitafórumon folytatott vitákban.
  5. A Weboldalon megjelentetett Állásajánlatokra küldött válaszok (jelentkezések) archiválása.
  6. Referenciák kérése a korábbi munkaadóktól vagy más - előre meg nem határozott – személyektől, illetve az Üzemeltető Ügyfelénél lefolytatott kiválasztási folyamat névtelen értékelése.


Az Ügyfelek részére nyújtott Szolgáltatások

 1. Állásajánlat megjelentetése. Az Ügyfél a regisztráció sikeres befejezését követően Állásajánlatot tehet közzé a Weboldalon. Az Állásajánlat megjelentetése a következő szabályoknak megfelelően történik:

  1. Az Ügyfél önállóan jelenteti meg és határozza meg az Állásajánlat tartalmát, amelynek teljesítenie kell az Üzemeltető által meghatározott minimális feltételeket.
  2. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot az Állásajánlat módosítására annak érdekében, hogy az teljesítse az űrlapok kitöltésére vonatkozó eljárásokat és megszokott folyamatokat a Weboldalon.
  3. Az Állásajánlat megjelentetésének időtartamát az Ügyfél határozza meg. Az Állásajánlat Ügyfél által választott megjelentetési időtartamának összhangban kell lennie az Üzemeltető Weboldalon közzétett aktuális Árjegyzékével.
  4. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot az Állásajánlat közzétételének megtagadására, vagy a már közzétett Állásajánlat megszüntetésére, amennyiben az:

   1. a Szlovák Köztársaság jogrendjébe, etikai normákba vagy a jó erkölcsbe ütközik;
   2. amelyben az Ügyfél a munkaközvetítést és/vagy alkalmazásba vételt, ill. hasonló munkaviszony létrejöttét kezelési vagy más díj megfizetéséhez köti;
   3. az állásajánlat egy űrlapján belül (vagyis egy Állásajánlat keretein belül) több állásajánlatot mutat be; az előző korlátozás nem vonatkozik egy munkaterület több Állásajánlatának bemutatására;
   4. hiányos, félrevezető vagy valótlan adatokat tartalmaz, illetve más ok folytán csökkenti a Weboldalon nyújtott Szolgáltatások minőségi szintjét;
   5. reklám vagy marketing jellegű információkat, illetve az Ügyfél vagy más harmadik személyek termékeire és Szolgáltatásaira vonatkozó információkat tartalmaz;
   6. károsíthatja az Üzemeltető vagy egyéb harmadik személy jó hírnevét;
   7. erotikus jellegű, ill. ilyen típusú munka gyanúját kelti;
   8. azt az Ügyfél kétszeresen teszi közzé a Weboldalon;
   9. MLM (multilevel marketing) vagy házaló kereskedés formájában végzett álláslehetőséget tartalmaz.

  5. Az Ügyfél felhatalmazza az Adatkezelőt, hogy a foglalkoztatási szolgáltatásokról, valamint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló, többször módosított Tt. 5/2004. sz. törvény 62. § (6) bekezdése értelmében értesítse az adott állás munkavégzési helye szerint területileg illetékes hivatalt az üres álláshelyről; mégpedig az Adatkezelő és a Központi Munkaügyi, Szociális és Családügyi Hivatal között létrejött írásbeli megállapodásnak megfelelően.

 2. Hozzáférés az Üzemeltető Önéletrajz-adatbázisához. Az Üzemeltető az Ügyfelek számára védett hozzáférést biztosít az Üzemeltető Önéletrajz-adatbázisához. Indokolt esetekben - elsősorban olyan Ügyfeleknél, akiknél az Üzemeltető megítélése szerint fennáll az Üzemeltető Önéletrajz-adatbázisában szereplő álláskeresői adatokkal való visszaélés kockázata - az Üzemeltető korlátozhatja vagy megtagadhatja az adott Ügyfél hozzáférését az Üzemeltető Önéletrajz-adatbázisához. Az Ügyfél az Üzemeltető Önéletrajz-adatbázisából szerzett álláskeresői adatokat kizárólag a megfelelő munkavállaló keresése céljából használhatja fel.
 3. Az Ügyfél logójának megjelentetése a Weboldal címlapján.
 4. Bannerhirdetések megjelentetése.
 5. Rekláminformációk megjelentetése a központi és direct mailingben.
 6. Állásajánlatok megjelentetésére vonatkozó speciális megoldások megvalósítása az Ügyfelek betöltetlen álláshelyeiről (elsősorban grafikai megjelenés).
 7. Mark HR-alkalmazás.
 8. Az aktuális Árjegyzék szerinti további reklámtermékek.


A Személyes adatok védelme

Személyes adatok az állásajánlatra vagy időszakos munkára való jelentkezésben

 1. Az Adatkezelőnek nyújtott Szolgáltatások közé tartozik az állásajánlat vagy időszakos munka Honlapon való közzétételének lehetősége is. Az állásajánlatokat és időszakos munkákat az Ügyfelek (Üzleti partnerek) teszik közzé. Az Álláskereső jelentkezhet a Honlapon közzétett állásajánlatra/időszakos munkára. A Profesia, spol. s r.o. társaság archiválja az Álláskeresők által a Honlapon közzétett állásajánlatokra küldött válaszokat.
 2. A Profesia, spol. s r.o. társaság által archivált, a Honlapon közzétett állásajánlatokra küldött válaszok olyan adatokat tartalmaznak, amelyek a Rendelet és a Törvény értelmében Személyes adatoknak minősülnek. Az ilyen Személyes adatok ezért kizárólag az Érintett személy hozzájárulásával dolgozhatók fel. Az érintett személy az adott állásajánlatra vagy időszakos munkára való válasz vagy jelentkezés elküldése előtt kijelenti, hogy minden általa megadott adat megfelel a valóságnak, ezt követően hozzájárulását adja a Személyes adatai Profesia, spol. s r.o. társaság és az adott állásajánlatot hirdető Üzleti partner általi feldolgozásához.
 3. A Személyes adatok feldolgozásának célja az érintett személy mint Álláskereső támogatása a megfelelő álláshely megtalálásában. A Profesia, spol. s r.o. társaság archiválja az Álláskeresők által a Honlapon közzétett állásajánlatokra küldött válaszokat. A hozzájárulás 3 éves határozott időszakra szól. A Személyes adatok 3 évig névtelen formában, ezt követően pedig kizárólag statisztikai célokra kerülnek felhasználásra. Az Álláskereső ez idő alatt a Honlapon létrehozott regisztrációja segítségével kezelheti (megjelenítheti, ismételten felhasználhatja, elküldheti stb.) az Üzleti partnereknek küldött válaszokat, ill. reakciókat.
 4. A három éves időszak olyan időtartamnak tekinthető, amely során nem valószínű, hogy változás következik be az Álláskeresők képesítésében, illetve a konkrét álláshelyre vonatkozó képesítési követelményekben. A három éves időszak a személyügy területén szerzett ismeretek és tapasztalatok alapján került meghatározásra.
 5. A Honlapon közzétett állásajánlatra vagy időszakos munkára küldött válaszok a következőket tartalmazzák: legalább egy elérhetőségi adatot (e-mail vagy telefon), a végzettséget, a nem meghatározását (kizárólag statisztikai feldolgozás céljából). A további adatok feltüntetése az állásajánlatra vagy időszakos munkára küldött válaszban kizárólag az érintett Álláskereső döntésén múlik, a Profesia, spol. s r.o. társaság nem igényli tovább adatok feltüntetését. A Profesia, spol. s r.o. társaság semmilyen esetben sem kérheti az Álláskeresőtől olyan adatok feltüntetését, amelyek a Rendelet 9. cikke vagy a Törvény 16. §-a értelmében a személyes adatok különleges kategóriájába tartoznak.
 6. Az Álláskeresők számára nyújtott Szolgáltatások közé tartozik a Honlapon közzétett állásajánlatra vagy idénymunka-ajánlatra való válaszolás, illetve reagálás lehetősége is. Az állásajánlatokat és az idénymunka-ajánlatokat az Üzleti Partnerek teszik közzé. Az Álláskeresők reagálhatnak a Honlapon közzétett állásajánlatra vagy idénymunka-ajánlatra. A Profesia spol. s r.o. archiválja az Álláskeresők Honlapon közzétett állásajánlatokra küldött válaszait.
 7. A Profesia, spol. s r.o. társaság által archivált, a Honlapon közzétett állásajánlatokra küldött válaszok olyan adatokat tartalmaznak, amelyek a Rendelet és a Törvény értelmében személyes adatnak minősülnek. Ezek a személyes adatok ezért kizárólag az Érintett Hozzájárulásával dolgozhatók fel. Az Érintett az adott állásajánlatra vagy idénymunka-ajánlatra adott válasz vagy reagálás elküldése előtt kijelenti, hogy minden általa megadott adat megfelel a valóságnak, majd Hozzájárulását adja, hogy személyes adatait a Profesia, spol. s r.o. társaság és az adott állásajánlatot hirdető Üzleti Partner feldolgozza.
 8. A személyes adatok feldolgozásának célja az Érintett mint Álláskereső támogatása a megfelelő foglalkoztatási lehetőség megtalálásában. A Profesia, spol. s r.o. archiválja az Álláskeresők Honlapon közzétett állásajánlatokra küldött válaszait. A Hozzájárulás 3 éves határozott időszakra szól. A 3 éves időszak leteltét követően a személyes adatokat névtelenítik, ezt követően pedig kizárólag statisztikai célokra használják fel. Ezen időszak alatt az Álláskereső a Honlapon regisztrált ügyfélfiókján keresztül dolgozhat az Üzleti Partnereknek küldött válaszaival (áttekintés, ismételt felhasználás, újraküldés stb.).
 9. A három év olyan időszaknak tekintendő, ami alatt várhatóan nem következnek be jelentős változások az Álláskeresőre vonatkozó képesítés vagy konkrét munkahelyre vonatkozó képesítési követelmények terén. A hároméves időtartam meghatározása az emberi erőforrás kezelés területén szerzett ismereteken és tapasztalatokon alapult.
 10. A Honlapon közzétett állásajánlatra vagy idénymunka-ajánlatra adott válaszok a következőket foglalják magukban: legalább egy elérhetőségi adat (e-mail vagy telefon), legmagasabb iskolai végzettség és a nem meghatározása (kizárólag statisztikai feldolgozás céljából). A további adatok feltüntetése az állásajánlatra vagy idénymunka-ajánlatra adott válaszban, ill. reagálásban kizárólag az érintett Álláskereső döntésén múlik – a Profesia, spol. s r.o. társaság nem igényli tovább adatok feltüntetését. A Profesia, spol. s r.o. társaság semmilyen esetben sem kérheti az Álláskeresőtől a Rendelet 9. cikkelyében vagy a Törvény 16. §-ában meghatározott, speciális kategóriába tartozó személyes adatok megadását.
 11. Az Érintett a Honlapon keresztül elküldi az Ügyfél (Üzleti Partner) számára az Önéletrajzát a mellékletekkel együtt, és a Honlapon keresztül Hozzájárulását adhatja az Ügyfél számára a személyes adatai kezeléséhez azért, hogy az adott Ügyfél további kiválasztási folyamatába, illetve álláskeresői adatbázisába bekerüljön. Személyes adatainak feldolgozására vonatkozó hozzájárulását az Álláskereső kizárólagos és önkéntes döntése alapján adhatja az Üzleti Partner számára. A Profesia, spol. s r.o. társaság lehetővé teszi az Álláskeresők számára, hogy az Üzleti Partnerek számára az alábbi szövegezésű adatkezelési hozzájárulást adjanak: „A Szlovák Törvénytár személyes adatok védelemről szóló 18/2018 sz. törvénye, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. 2016. április 27-i rendelete értelmében önként hozzájárulok ahhoz, hogy az Önéletrajzban, a motivációs levélben, illetve az álláskereséssel kapcsolatos egyéb mellékletekben található személyes adataimat a(z) (Üzleti Partner neve) mint Adatkezelő kezelje, feldolgozza és tárolja; ezeket a személyes adatokat a www.profesia.sk internetes oldalon keresztül bocsátottam a fent említett társaság rendelkezésére a megfelelő munkavállaló keresésére szolgáló álláskeresői adatbázisba történő rögzítésük érdekében. A személyes adatok kezelése során semmilyen esetben sem kerül sor az adatok harmadik országba történő, határokon túli továbbítására. A Hozzájárulás bármikor visszavonható, ellenkező esetben az a megadásától számított 3 év elteltével megszűnik, és az adatokat névtelenítik, ezt követően pedig kizárólag statisztikai célokra használják fel.“ A fenti adatkezelési hozzájárulás az Ügyfél igénye esetén szerkeszthető; az adatkezelési hozzájárulás szerkesztése az Adatkezelő jóváhagyásának tárgyát képzi. Az Álláskereső kifejezett hozzájárulása nélkül az Üzleti Partner csak a Rendelettel és a Törvénnyel összhangban, egyéb megfelelő jogalapra való hivatkozással (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésének megfelelő lépések megtételéhez szükséges) és a megfelelő munkavállaló megtalálása érdekében kezelhet személyes adatokat. A Profesia, spol. s r.o. társaság lehetővé teszi az Üzleti Partnerek számára, hogy a Honlapján keresztül hozzáférhessenek a személyes adatokhoz az állásajánlat közzétételének befejezését követő 14 napon keresztül.
 12. A szolgáltatásnyújtás során a Profesia, spol. s r.o. társaság és az Üzleti Partner is Adatkezelőnek minősülnek, és az Érintettel szemben önállóan és saját nevükben járnak el. Ez nem érinti az Álláskereső mint Érintett azon jogát, hogy a Törvény vagy a Rendelet szerinti jogait mindegyik adatkezelő vonatkozásában és mindegyik adatkezelővel szemben gyakorolja.
 13. Az Üzleti Partnerek számára a személyes adatok kezelésének célja a „Megfelelő munkavállaló megtalálása”. Az Üzleti Partner a Honlapon keresztül szerzett személyes adatok más célra való felhasználására nem jogosult.
 14. A Profesia, spol. s r.o. az Érintetteket a Rendelet 13. cikkelye és a Törvény 19. §-a szerinti információkkal látja el a Honlapon keresztül. Ugyanakkor a Profesia, spol. s r.o. számára a személyes adatok feldolgozásának jogalapját az Érintett hozzájárulása képzi.
 15. Az Üzleti Partner a személyes adatok megszerzését követően köteles az Érintettel szemben teljesíteni a Rendelet 14. cikkelyében és a Törvény 20. §-ában előírt tájékoztatási kötelezettséget.
 16. A Profesia, spol. s r.o. és az Üzleti Partner közötti szerződéses viszonnyal kapcsolatos információk a Honlapon találhatóak, azok nyilvánosan hozzáférhetőek az Érdekeltek számára. A szolgáltatási szerződést a felek határozott időre, egy évnél nem hosszabb időtartamra kötik (https://www.profesia.sk/sk/vseobecne-obchodne-podmienky)

Személyes adatok az Önéletrajzokban és az Önéletrajz-adatbázisban

 1. Az Álláskeresőknek nyújtott Szolgáltatások a Honlapon kitöltött online űrlap vagy a Profesia, spol. s r.o. társaság címére kézbesített nyomtatvány segítségével létrehozott Önéletrajz, valamint annak hozzáférhetővé tételét/továbbítását foglalják magukban az Önéletrajz-adatbázisban a Profesia, spol. s r.o. társaság Üzleti partnerei részére.
 2. Az Önéletrajz-adatbázisban tárolt Önéletrajzok olyan adatokat tartalmaznak, amelyek a Rendelet és a Törvény értelmében személyes adatoknak minősülnek. Az ilyen Személyes adatok ezért kizárólag az Érintett személy hozzájárulásával dolgozhatók fel. Az Érintett személy az Önéletrajz mentése előtt kijelenti, hogy minden általa megadott Személyes adat megfelel a valóságnak, ezt követően pedig a Profesia, spol. s r.o. társaságnak hozzájárulását adja a Személyes adatai feldolgozásához.
 3. A Személyes adatok feldolgozásának célja az érintett személy mint Álláskereső támogatása a megfelelő álláshely megtalálásában. A Profesia, spol. s r.o. társaság az Érintett személy hozzájárulása alapján és az előző mondatban leírt célból az Érintett személy önéletrajzában szereplő Személyes adatokat hozzáférhetővé teheti/továbbíthatja az Üzleti partnerei felé.
 4. Az Érintett személy Önéletrajzában szereplő Személyes adatok Üzleti partnerek részére történő hozzáférhetővé tétele/továbbítása az internetes számítógépes hálózatban, a Honlap segítségével történik, mégpedig az adatkezelési hozzájárulás napjától számított 3 hónapig. A fenti időszakot követően az Önéletrajzban szereplő Személyes adatok többé nem hozzáférhetők, az Önéletrajz-adatbázisban kizárólag az Érintett személy általi ismételt hozzáférhetővé tétel/továbbítás céljából kerülnek megőrzésre.
 5. Az Álláskereső www.profesia.sk honlapon létrehozott fiókjába történő utolsó bejelentkezésétől számított 3 éves időszak leteltét követően az Önéletrajz-adatbázisban szereplő adatokat véglegesen névtelenítik, a továbbiakban pedig kizárólag statisztikai célokra használják fel. Az Önéletrajz hozzáférhetővé tétele/továbbítása az Érintett személy döntése alapján bármikor megszüntethető és megújítható. Az Érintett személy írásbeli kérelme alapján a Profesia spol. s r.o. társaság köteles a Személyes adatokat véglegesen törölni.
 6. Az Önéletrajz-adatbázisban szereplő Önéletrajzok a következőket tartalmazzák: legalább egy elérhetőségi adatot (e-mail vagy telefon), végzettséget, azon munkaterület és pozíció meghatározását, amely iránt az Álláskereső érdeklődik, azon helyszín meghatározását, ahol munkát keres, a munkaviszony igényelt típusát, és a nem meghatározását (kizárólag statisztikai feldolgozás céljából). A további adatok feltüntetése az Önéletrajzban kizárólag az érintett Álláskereső döntésén múlik, a Profesia, spol. s r.o. társaság nem igényli tovább adatok feltüntetését. A Profesia, spol. s r.o. társaság semmilyen esetben sem kérheti az Álláskeresőtől olyan adatok feltüntetését, amelyek az adatvédelmi törvény 9. §-a szerinti különleges kategóriába tartoznak.
 7. A Profesia, spol. s r.o. társaság és az Ügyfél (Üzleti partner) a szolgáltatások nyújtása során az érintett személlyel szemben Adatkezelő minőségében, önállóan és saját nevében jár el. Ez nem sérti az Álláskereső mint érintett személy Rendelet vagy Törvény szerinti jogának gyakorlását mindegyik adatkezelő vonatkozásában és mindegyik adatkezelővel szemben.
 8. Az adatkezelés célja az Ügyfelek vonatkozásában az „alkalmas munkavállaló” megtalálása. Az Ügyfél aHonlapon keresztül szerzett személyes adatokat nem használhatja fel ettől eltérő célokra.
 9. A Profesia spol. s r.o. társaság a Honlap segítségével a Rendelet 13. cikke és a Törvény 19. §-a szerint tájékoztatja az érintett személyeket. Az adatkezelés jogalapját a Profesia spol. s r.o. társaság esetében az érintett személy hozzájárulása jelenti.
 10. Az Ügyfél a személyes adatok megszerzését követően a Rendelet 14. cikke és a Törvény 20. §-a értelmében köteles az érintett személlyel szemben teljesíteni a tájékoztatási kötelezettségét.
 11. A Profesia spol. s r.o. társaság és az Ügyfél között fennálló szerződéses jogviszonyt érintő információk a Honlapon kerülnek közzétételre, ahol az érintett személyek számára nyilvánosan hozzáférhetők.


A szerződéses jogviszony létrejötte, módosítása és megszűnése

 1. Az Ügyfélnek bármilyen Szolgáltatás igénybevételéhez regisztrálnia kell a Weboldalon. A regisztráláshoz a regisztrációs űrlap kitöltése szükséges. A regisztráció sikeres befejezésével az Ügyfél saját online fiókot hoz létre, amelyet egyedi bejelentkezési név és jelszó véd. Az Ügyfél köteles a bejelentkezési nevet és jelszót megvédeni a visszaéléstől, azokat harmadik személyek felé tilos továbbítania.
 2. Az Ügyfél az Üzemeltető Szolgáltatásait az online fiókon keresztül rendeli meg, kivételes esetekben írásbeli (levél, fax, e-mail) vagy telefonos megrendelés útján.
 3. Az Ügyfél a megrendelés Üzemeltető felé történő leadásával hozzájárulását adja a személyes adatai vagy az alkalmazottai személyes adatainak esetleges közzétételéhez az Állásajánlatban, amennyiben azt a megrendelt Szolgáltatás jellege igényli.
 4. A megrendelésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

  1. az Ügyfél kereskedelmi nevét, esetleg jogi formáját;
  2. az Ügyfél számlázási címét, esetleg a levelezési címét;
  3. az Ügyfél cégjegyzékszámát, adószámát és/vagy közösségi adószámát;
  4. az Ügyfél elérhetőségi adatait (telefon, fax, e-mail);
  5. a megrendelt Szolgáltatás típusát és időtartamát:

 5. A szerződéses jogviszony a megrendelt Szolgáltatás Üzemeltető általi visszaigazolásával jön létre (a Weboldalon keresztül, postai küldemény, fax, e-mail vagy telefonos beszélgetés útján). Az Ügyfél által megrendelt Szolgáltatás nyújtása is megrendelés-visszaigazolásnak minősül. A szerződés határozott időre szól a megrendelt Szolgáltatás időtartamának erejéig, az Üzemeltető általi visszaigazolás napjától számított érvényességgel.
 6. Az Üzemeltető által visszaigazolt megrendelés kötelező erejű, és kizárólag a szerződő felek kölcsönös hozzájárulása alapján módosítható. Az Üzemeltető a Megrendelés módosítását igazgatási díj megfizetéséhez kötheti.
 7. Ha a Szerződés eltérően nem rendelkezik, a lejárat előtt a következő módon szüntethető meg:

  1. A szerződő felek írásbeli megállapodásával.
  2. Az Üzemeltető Szerződéstől történő elállásával, ha a másik szerződő fél súlyos módon megszegi a szerződésből vagy a jelen ÁSZF-ből eredő kötelezettségeit. A szerződés súlyos megszegésének elsősorban a következő minősül:

   1. Állásajánlat Ügyfél általi megjelentetése az ÁSZF 24.D és köv. rendelkezéseivel ellentétesen;
   2. az Üzemeltető Önéletrajz-adatbázisában szereplő álláskeresői adatok Ügyfél általi felhasználása a megfelelő munkavállaló megtalálásától eltérő célra;
   3. a Weboldalon nyújtott Szolgáltatások tömeges elektronikus üzenetek küldésére, termékekről és szolgáltatásokról szóló információkat tartalmazó üzenetek küldésére, vagy a Szlovák Köztársaság jogrendjébe, etikai normákba és a jó erkölcsbe ütköző információkat tartalmazó üzenetek küldésére, valamint az Üzemeltető, illetve más természetes és jogi személyek jó hírnevét károsító üzenetek küldésére történő felhasználása;
   4. az Ügyfél szerződéssel és/vagy a jelen ÁSZF-kel és/vagy a jó erkölccsel ellentétes magatartása, amennyiben azzal a Weboldalak felhasználóitól érkező negatív visszajelzések alapján az Üzemeltető megalapozott megítélése szerint károsulhat az Üzemeltető jó hírneve, vagy csökkenhet és/vagy veszélyeztetve lehet a nyújtott Szolgáltatások minőségi szintje.
   5. automatizált rendszerek (elsősorban botok, robotok, modulok vagy a Weboldal tartalmában történő keresésre vagy annak gyűjtésére szolgáló egyéb automatikus berendezések vagy programok) igénybevétele az Üzemeltető vagy a Weboldal olyan szolgáltatásainak használata során, melyekhez az Üzemeltető nem nyújt hozzáférési eszközöket.
 8. A Szerződéstől való elállás írásbeli bejelentését a másik Szerződő fél regisztráláskor megadott címére, vagy az általa feltüntetett e-mail címre szükséges kézbesíteni.
 9. Amennyiben az Üzemeltető hibáján kívül a Szerződés az Ügyfél által megrendelt Szolgáltatások igénybevétele nélkül szűnik meg, az Ügyfél nem válik jogosulttá az egyeztetett ár visszatérítésére. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a hiányosan igénybevett Szolgáltatásokért.


A Szolgáltatások ára, fizetési feltételek

 1. A Szolgáltatás ára a Weboldalon a Szolgáltatás megrendelése napján közzétett aktuális Árjegyzék szerint kerül meghatározásra.
 2. Az Üzemeltető a számlát (adóügyi bizonylatot) általában az Ügyfélnek történő szolgáltatásnyújtást követően állítja ki. A számla rendszerint a Szolgáltatás Ügyfél által megrendelt teljes időtartamára szól. Amennyiben a Szerződés eltérően nem rendelkezik, a számlák fizetési határideje a kiállítás napjától számított 14 nap. Az Üzemeltető a megrendelt Szolgáltatást indokolt esetekben csak a megrendelt Szolgáltatás Árának kifizetését követően nyújtja, erről a tényről pedig előre tájékoztatja az Ügyfelet.
 3. Az Ügyfél a megrendelt Szolgáltatás Árát köteles az Üzemeltető részére készpénz nélküli átutalással időben és rendesen kifizetni, mégpedig az Üzemeltető által kiállított számlán feltüntetett bankszámlára.
 4. Abban az esetben, ha az Ügyfél a számla fizetésével késedelembe esik, az Üzemeltető késedelmi kamat felszámítására jogosult, amely mértéke minden késedelmes nap után az esedékes összeg 0,1%-a, a számlázott összeg kifizetéséig pedig felfüggesztheti a további szolgáltatásnyújtást. Amennyiben az Ügyfél több mint 30 napos késedelembe esik, az Üzemeltető az adott követelést az Üzemeltetővel együttműködő követeléskezelő társaság kezelésébe adhatja át. A követelésbehajtás költségei az Üzemeltető követelésébe kerülnek beszámításra.
 5. A kiállított számlákra vonatkozó kifogásokat, amelyek korlátozhatnák az Üzemeltető Megrendelővel szembeni követelésére vonatkozó igényét, a Megrendelő köteles írásban érvényesíteni az Üzemeltető felé, mégpedig a számla kézbesítésétől számított 7 napon belül.
 6.  Az Üzemeltető csak abban az esetben térít vissza pénzösszegeket az Ügyfeleknek, ha azok esetenként meghaladják a 0,50 EUR-t.


Kárfelelősség

 1. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weboldalon nyújtott (megjelentetett) Szolgáltatás tartalmi oldaláért, elsősorban annak grafikai megjelenéséért (pl.: logó, fénykép vagy szellemi alkotómunka eredménye) és nyelvtani helyességéért. Harmadik személyek bármilyen jogának Weboldalon keresztül történő szolgáltatásnyújtás általi megszegéséért kizárólag az Ügyfél vállal felelősséget. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Szolgáltatás Weboldalon keresztüli nyújtásával okozott károkért.
 2. Az Ügyfél köteles megvédeni az Üzemeltető Önéletrajz-adatbázisából vagy a Jelentkezésből származó adatokat mindennemű visszaélés ellen, továbbá köteles megakadályozni az adatok más személyek számára történő hozzáférhetővé tételét vagy továbbítását, illetve közzétételét. Jelen kötelezettség megszegése esetén az Ügyfél teljes körű felelősséggel tartozik a kötelezettség megszegésével okozott kárért. Az Ügyfél továbbá tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető által létrehozott Önéletrajz-adatbázis az Üzemeltető szerzői jogának tárgyát képezi, valamint a szerzői jogról és a szerzői joghoz kapcsolódó egyéb jogokról szóló Tt. 618/2003. sz. törvény (szerzői jogi törvény) védelme alatt áll. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az Üzemeltető Önéletrajz-adatbázisában szereplő adatok valósághűségéért és időszerűségéért.
 3. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Üzemeltetővel szemben a harmadik személyek jelen bekezdésben szereplő bármely jogának megsértése miatt bármilyen igény merül fel, az ilyen igényeket kielégíti, illetve az Üzemeltető teljes kárát megtéríti.
 4. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az Ügyfél felé az adott állás betöltésére alkalmas pályázó megtalálásáért, illetve annak munkaviszonyban vagy más hasonló viszonyban való megmaradásáért.
 5. Az Üzemeltető az Álláskeresőknek nem garantálja a megfelelő álláslehetőség megtalálását, illetve a munkaviszony vagy más hasonló viszony időtartamát.
 6. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználók vagy egyéb harmadik személyek Weboldal használata következtében felmerülő káráért, beleértve az elmaradt nyereséget vagy bármilyen adatvesztést.
 7. Amennyiben az Üzemeltető hibáján kívül a Szerződés az Ügyfél által megrendelt Szolgáltatások igénybevétele nélkül szűnik meg, az Ügyfél nem válik jogosulttá az egyeztetett ár visszatérítésére. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a hiányosan igénybevett Szolgáltatásokért.
 8. Az Üzemeltető az Ügyfél késedelme esetén ideiglenesen felfüggesztheti a Szolgáltatások Ügyfél részére történő nyújtását. Az Üzemeltető ilyen eljárása nem vonja maga után az Ügyfél kártérítési igényét, illetve az általa megrendelt azon Szolgáltatások árának visszatérítésére vonatkozó igényét, amelyeket a felfüggesztés során nem tudott igénybe venni. Az előző rendelkezés nem érinti az Üzemeltető kártérítési igényét.
 9. Az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a bejelentkezési névvel és jelszóval történő, jogosulatlan személy által elkövetett visszaélésért, illetve az ilyen visszaélésből eredő következményes károkért, és egyéb harmadik személyek esetleges igényeiért.


Panaszkezelési szabályzat

 1. Az Ügyfél panasszal élhet olyan hiba esetén (a továbbiakban: Hiba), amely az Üzemeltető Weboldalán a részére nyújtott Szolgáltatással kapcsolatban merült fel. Az Üzemeltető részéről felmerülő hibának elsősorban a Megrendelésben szereplő Szolgáltatások működésképtelensége minősül, amely az azt megelőző 24 órás időszak alatt legalább 6 óráig tart. Az Üzemeltető részéről felmerülő hibának nem minősül a Szolgáltatás Ügyfél általi hozzáférhetetlensége, amennyiben az ilyen hozzáférhetetlenség az Ügyfél internetcsatlakozási kieséséből vagy az Üzemeltető felelősségén kívüli tényekből ered.
 2. A panasztétel határideje a Hiba Ügyfél általi megállapítása vagy feltételezett megállapítása napjától számított 14 nap.
 3. Az Ügyfél írásban (postán az Üzemeltető székhelyének címére, faxon a +421 2 32 20 91 18 telefonszámra, e-mailben a [email protected] címre) tehet panaszt, amelyet kézbesíteni köteles az Üzemeltetőnek. Az Üzemeltető felelősséget vállal a panaszkezelési eredmény bejelentésére, mégpedig az átvétel napjától számított 14 napon belül.


Vegyes és záró rendelkezések

 1. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen ÁSZF módosítására és kiegészítésére, a módosításokról pedig a Weboldalon való közzététel útján haladéktalanul tájékoztatja az Ügyfelet a módosítások hatálybalépési dátumának feltüntetésével együtt. Az új ÁSZF hatálybalépésével az eredeti ÁSZF hatályukat vesztik.
 2. A Szerződésben és/vagy az ÁSZF-ben nem szabályozott viszonyok tekintetében a Szlovák Kötársaság hatályos jogszabályai az irányadók.
 3. A Szerződés jelen ÁSZF-től eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek az ÁSZF-kel szemben. Az ÁSZF vagy azok részének hatálya kizárólag a Szerződő felek Szerződésben rögzített írásbeli megállapodása alapján zárható ki.
 4. Jelen ÁSZF 2020. 03. 20-én lépnek hatályba.