Copyright

A Profesia, spol. s r.o. társaság által üzemeltetett weboldalak használatának feltételei, szerzői és hasonló jogok védelme

A Profesia, spol. s r.o. társaság, székhelye: Pribinova 19, 811 09 Bratislava (a továbbiakban: „PROFESIA társaság”), mint az alábbi weboldalak üzemeltetője:

 1. http://www.profesia.sk
 2. http://www.workania.hu
 3. http://www.profesia.cz
 4. http://www.platy.sk
 5. http://www.platy.cz
 6. http://www.fizetesek.hu
 7. http://www.pozicie.sk
 8. http://www.recruitrank.sk
 9. http://www.recruitrank.cz
 10. http://www.recruitrank.hu
 11. http://www.profesiadays.sk
 12. http://www.profesiadays.cz
 13. http://www.hrclub.sk
 14. http://www.dielne.sk
 15. http://www.edujobs.sk
 16. http://www.domelia.sk
 17. http://www.domelie.cz

(a továbbiakban: „Weboldalak”) feljogosítja a Weboldalak látogatóit a Weboldalakon közzétett bármilyen dokumentum, cikk, információ, ábra vagy más adat (a továbbiakban: „Dokumentumok”) használatára azzal a feltétellel, hogy a Dokumentumok bármilyen használata során minden esetben megfelelő módon feltüntetésre kerül azok pontos adatforrása, elsősorban a Weboldalak és az azokat üzemeltető társaság teljes neve, valamint az információk megszerzésének időpontja. A Dokumentumok felhasználása esetén meg kell őrizni a felhasznált adatforrás jó olvashatóságát, a betűk színét, méretét, típusát, stílusát és hátterét.

A Weboldalakon közzétett Dokumentumok kizárólag tájékoztató, személyes, nem üzleti jellegű célokra használhatók fel. A felhasznált Dokumentumok nem másolhatók, és nem állíthatók ki nyilvánosan semmilyen hálózati számítógépben, azokat semmilyen média nem közvetítheti, és nem tehetők más módon elérhetővé a nyilvánosság számára. A Dokumentumok nem módosíthatók, ill. nem használhatók fel nyilvános vagy üzleti célokra.

Az alkotás fogalmát teljesítő vagy bármilyen más szellemi tulajdonjogot magában foglaló Dokumentumok a szerzői jogokról és a szerzői jogokkal összefüggő jogokról szóló Tt. 618/2003. sz. törvény (szerzői jogi törvény), valamint további jogszabályok és nemzetközi egyezmények és szerződések szerinti védelem tárgyát képezik, és azok bármilyen módon történő jogosulatlan felhasználása a szerzői vagy más hasonló jogok megszegésének minősül.

A Weboldalak szerkezete és felépítése, valamint azok forráskódja is a védelem tárgyát képezi. A Weboldalakon alkalmazott elemek bármilyen teljes vagy részleges másolása és utánzása a PROFESIA társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos. A Weboldalakon közzétett logók, grafikai megoldások, ábrák és egyéb információk a PROFESIA társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem másolhatók vagy terjeszthetők.

A Weboldalakon közzétett vagy elérhető adatbázisok alkotója a PROFESIA társaság. A PROFESIA társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül:

 1. az adatbázis teljes tartalma vagy annak lényeges része nem vihető át tartósan vagy ideiglenesen más adathordozóra semmilyen eszközzel vagy módon,
 2. az adatbázis teljes tartalma vagy annak lényeges része nem tehető hozzáférhetővé a nyilvánosság számára terjesztés, online kapcsolat vagy más adatátvitel útján.


Az adatbázis felhasználója azt nem használhatja a szokásostól eltérő módon, sértve a PROFESIA társaság jogos érdekeit.

Az adatbázis felhasználója nem sértheti a szerző vagy más jogosult személy érdekeit, aki a vonatkozó jogszabályok értelmében az adatbázisban foglalt alkotásokhoz vagy más, védelem tárgyát képező részekhez fűződő jogok tulajdonosa.

A PROFESIA társaság nem garantálja a Weboldalakon közzétett Dokumentumok információtartalmának időszerűségét, pontosságát, relevanciáját és teljességét. A Dokumentumok a Weboldalakon szereplő tartalommal kerülnek közzétételre bármilyen garanciavállalás nélkül.

A PROFESIA társaság nem vállal felelősséget a Dokumentumok és/vagy azok információtartalmának felhasználásával kapcsolatban felmerülhető közvetlen, közvetett vagy következményes károkért, sem a felhasználhatóság vagy nyereség elvesztéséből eredő egyéb károkért, mégpedig szerződéses kötelezettség, kötelességmulasztás vagy más jogellenes cselekmény esetén sem. A PROFESIA társaság továbbá nem vállal felelősséget a Weboldalak használatával kapcsolatban felmerülő károkért.

A Weboldalakon közzétett Dokumentumok pontatlanságokat és helyesírási hibákat tartalmazhatnak. A Dokumentumok rendszeres módosítások tárgyát képezik, miközben a PROFESIA társaság fenntartja magának a jogot a közzétett információk előzetes figyelmeztetés nélküli frissítésére, ill. az elérhetőségük megszüntetésére.

A Weboldalakon szereplő némely hivatkozások meghaladják ezen Weboldalak keretét. A szerverek, amelyekre ezek a hivatkozások mutatnak, nem tartoznak a PROFESIA társaság ellenőrzése alá, ezért azok tartalmáért vagy a hivatkozott WWW szerverrel kapcsolatos tényekért nem vállal semmilyen felelősséget.

A Weboldalak használatával, illetve a Dokumentumok megjelenítésével és használatával kapcsolatos költségeket a felhasználók viselik. A Weboldalak magukban foglalják a PROFESIA társaság üzleti partnereinek reklámhirdetéseit is, amelyek a PROFESIA társaság és a hirdetést feladó társaság közötti szerződéses jogviszony alapján kerülnek közzétételre, vagyis nem minősülnek kéretlen reklámoknak.

A PROFESIA társaság által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit a PROFESIA társaság Általános Szerződési Feltételei szabályozzák.

A feltételek szövege kötelező erejű. A kifejezetten nem engedélyezett jogokat a PROFESIA társaság fenntartja magának.