A cég rövid jellemzése

Prevádzkovanie zariadenie pre seniorov pre 20 osôb a denný stacionár. Zariadenie sa nachádza pri penzióne Včielka v peknom, prírodnom prostredí.