A cég rövid jellemzése

Holandská spoločnosť pôsobiaca na slovenskom trhu od roku 1993, zaoberajúca sa strojárenskou výrobou, najmä technologických zariadení pre krmovinársky priemysel (miešačky, šrotovníky, granulačné linky, obilné silá atď.) a výrobou technologických zariadení na recykláciu starých pneumatík ako i ostatnou strojárenskou výrobou. www.aarsen.sk