A cég rövid jellemzése

Komisia J. Williama Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike je nezávislou bilaterálnou neziskovou organizáciou, ktorej poslaním je rozvíjať vzájomné porozumenie a spoluprácu medzi USA a Slovenskom prostredníctvom vzdelávacích a kultúrnych výmen.

Teljes jellemzés megjelenítése
Hlavnou zodpovednosťou Komisie je administrácia grantov a post-graduálnych štipendií pre amerických občanov na účely štúdia, výskumu a prednášania na Slovensku a rovnako pre slovenských občanov do Spojených štátov.

Úlohou Komisie je nájsť a vybrať najlepších kandidátov v oboch krajinách s cieľom zapojiť ich do akademických výmen pri dodržaní vysokých štandardov Fulbrightovho programu, ďalej identifikovať oblasti, v ktorých je vzájomná spolupráca želateľnou pre ich ďalší rozvoj, zvýšiť odbornosť v jednotlivých odboroch, rozšíriť aktivity založením programov so spolupracujúcimi inštitúciami na báze zdieľania nákladov a šíriť povedomie a poskytovať informácie o možnostiach štúdia a výskumu v Spojených štátoch.

Okrem administrácie Fulbrightovho programu je Fulbrightova komisia jedinou certifikovanou a oficiálnou inštitúciou pre poskytovanie ucelených, kvalifikovaných a aktuálnych informácií o štúdiu v USA prostredníctvom poradenského centra EducationUSA, ktoré je súčasťou celosvetovej siete poradenských centier zriadenej Ministerstvom zahraničných vecí USA.

Teljes jellemzés elrejtése