A cég rövid jellemzése

Správcovská spoločnosť zaoberajúca sa správcovskou činnosťou v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, likvidáciou obchodných spoločnosti a vymáhaním pohľadávok.

Állásajánlatok: Správcovská a poradenská, k.s.

1 - 1 a 1-ból