A cég rövid jellemzése

Výroba a servis hydraulických valcov a ich súčastí.
Galvanické procesy (zinkovanie a chrómovanie).