A cég rövid jellemzése

Spoločnosť POZAGAS a.s. pôsobí v atraktívnom, dlhodobo stabilnom priemyselnom odvetví - v energetike. Od roku 1993 sa úspešne venuje poskytovaniu služieb v oblasti podzemného uskladnenia zemného plynu.
Strategicky významná poloha v blízkosti hlavných európskych prepravných trás a Stredoeurópskeho plynárenského uzla Baumgarten v Rakúsku s vlastníctvom priameho napojenia na jeho infraštruktúru nás stavajú v prostredí liberalizovaného trhu so zemným plynom do pozície flexibilného a spoľahlivého poskytovateľa uskladňovacích služieb v tomto regióne.
Spoločnosť POZAGAS a.s. je vlastníkom a prevádzkovateľom podzemného zásobníka zemného plynu Láb 4. stavba, ktorý sa nachádza vo východnej časti Viedenskej panvy v blízkosti mesta Malacky. V súčasnosti predstavuje zhruba 19 % objemu uskladňovacích kapacít Slovenskej republiky.