A cég rövid jellemzése

Strojárska spoločnosť, ktorej hlavným zameraním je výroba podskupín pre nákladné
koľajové vozidlá v sériovej výrobe.