A cég rövid jellemzése

Prevádzkovanie závodných hasičských jednotiek a poskytovanie komplexných služieb na úseku ochrany pred požiarmi.