A cég rövid jellemzése

Obchodná spoločnosť, distribútor automobilových a priemyselných olejov a mazív , servis v oblasti priemyselných olejov a mazív