Výskumný a vývojový zamestnanec pre tvorbu testov zo SJL/SJSL pre základné školy a pre adaptáciu testovania žiakov so ŠVVP

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

Miesto práce
Žehrianska 9, Petržalka
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.09.2020, prípadne dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 250 EUR/mesiacpodľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov, od 1250,- € brutto v závislosti od skúseností

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• koordinovanie tvorby testov a banky úloh zo slovenského jazyka a literatúry alebo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a čitateľskej gramotnosti,
• úprava testovacích nástrojov a zodpovednosť za finálnu úpravu testovacích nástrojov pre žiakov so ŠVVP,
• podieľanie sa na príprave podkladov, plánov, sprievodnej dokumentácie a metodických materiálov súvisiacich s meraniami pre základné školy so zameraním na problematiku žiakov so ŠVVP,
• spracovanie priebežných i záverečných správ z problematiky meraní v základnej škole.

Zamestnanecké výhody, benefity

- pružná pracovná doba,
- 45 dní dovolenky,
- príspevky zamestnávateľa na DDS.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť vrátane súhlasu so spracúvaním osobných údajov a ich evidenciou počas pohovorov v zmysle platnej právnej úpravy ochrany osobných údajov, a to najmä v rozsahu údajov uvedených v motivačnom liste a životopise. Text súhlasu a ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete tu:
https://www.nucem.sk/dl/2982/Inform%C3%A1cie_pre_uch%C3%A1dza%C4%8Dov_v_s%C3%BAvislosti_s_OOU.pdf (Vyznačte celý text linku a kliknutím pravým tlačítkom na myši vyberte možnosť prejsť priamo na dokument.)
- profesijný štruktúrovaný životopis (Europass);
- motivačný list;
- neoverené kópie dokladov o ukončení najvyššieho vzdelania a získaných tituloch, prípadne ďalších dokladov o preukázaní vedomostí (napr. certifikáty, oprávnenia);
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti, ktoré v prípade úspešnosti kandidát doloží výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
Všetky dokumenty obsahujúce osobné údaje budú v prípade neúspešných kandidátov zlikvidované.


Dátum podania žiadosti s požadovanými dokladmi: do 15.8.2020 (Oslovení budú len uchádzači, ktorí budú zaradení medzi vybraných uchádzačov na osobný pohovor.)

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

15.8.2020 (ostáva ešte 9 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

učiteľstvo akademických predmetov – slovenský jazyk a literatúra + rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky, resp. špeciálna pedagogika/učiteľstvo pre deti a mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť v kombinácii s aprobačným predmetom - SJL

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požadovaná prax: pedagogická prax vo vyučovaní predmetu SJL na škole s vyučovacím jazykom slovenským alebo SJSL na škole s vyučovacím jazykom maďarským - min. 5 rokov, pedagogická a odborná prax v práci so žiakmi so ŠVVP.
Znalosť problematiky práce so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, analytické myslenie a riešenie problémov, samostatnosť, schopnosť tímovej práce, organizačné schopnosti, precíznosť, zodpovednosť, spoľahlivosť.
Základné počítačové zručnosti v grafických programoch COREL/InDesign a skúsenosti v oblasti tvorby testovacích nástrojov sú vítané.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Základným účelom činnosti ústavu je uskutočňovanie certifikovaných meraní vzdelávania, výskum a vývoj v oblasti merania a hodnotenia kvality vzdelávania, stavu a vývoja vzdelávania na celoštátnej úrovni a v medzinárodnom porovnaní, hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách na úrovni štátnych vzdelávacích programov, monitorovanie procesov vývoja výsledkov vzdelávania detí, mládeže a dospelých na celoštátnej úrovni a v medzinárodnom porovnaní.

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žehrianska 9
851 07 Bratislava

Kontakt

Kontaktná osoba: PaedDr. Nina Kubačková
Tel.: +421268260310
E-mail: poslať životopis
ID: 3918748  Megjelentetés dátuma: 14.7.2020  Alapbér (bruttó): 1 250 EUR/mesiac