A cég rövid jellemzése

Výroba hydroizolačných materiálov, lešenarských fólií v stavebnictve.