Referent odboru Životného prostredia

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Miesto práce
Mierová, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 300 EUR/mesiacPlatové podmienky sú určené podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Základná mzda bude navýšená o osobný príplatok, ktorého výška bude určená podľa dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

1. spracovanie koncepcie tvorby a ochrany životného prostredia mestskej časti podľa jednotlivých zložiek v nadväznosti na koncepcie rozvoja mesta, susedných mestských častí i príslušných štátnych a rezortných orgánov podľa Štatútu hl. mesta SR Bratislavy,
2. usmerňovanie a kontrola dodržania legislatívy v údržbe zelene vo vzťahu k organizácii vykonávajúcej jej údržbu, ako aj vo vzťahu k iným subjektom na území mestskej časti z hľadiska udržania kvality obytného prostredia podľa všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 14/2016 zo dňa 13.12.2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava - Ružinov,
3. spracovanie a návrhy VZN mestskej časti súvisiace s tvorbou, údržbou, ochranou prírody a krajiny a pripomienkovanie návrhov na VZN hlavného mesta,
4. vydávanie rozhodnutí na úseku ochrany prírody (povolenia na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny),
5. monitorovanie a zabezpečovanie odstraňovania čiernych skládok na území mestskej časti v súlade zo zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
6. spracúvanie a realizácia koncepcie verejného poriadku z hľadiska chovu spoločenských zvierat na území mestskej časti,
7. vykonávanie kontrolnej činnosti na úseku ochrany prírody a krajiny,
9. spracovanie stanovísk pre žiadosti z grantov a eurofondov pri revitalizácii parkov a sídliskovej zelene,
10. spracovanie návrhov ochrany na zlepšenie životného prostredia v jednotlivých zložkách životného prostredia vyplývajúcich zo Štatútu hl. m. SR Bratislavy,
11. príprava stanovísk k sťažnostiam občanov, k petíciám, k interpeláciám poslancov, k žiadostiam podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
12. poradenstvo a konzultácie týkajúce sa bežnej údržby zelene, rezov drevín a kríkov,
13. riešenie podnetov od občanov mailom, telefonicky, pri osobnej návšteve úradu,
14. vykonávanie ohliadok v rámci podnetov,
15. zadávanie požiadaviek na riešenie dodávateľským firmám,
16. spracovanie objednávok, faktúr.

Zamestnanecké výhody, benefity

- možnosť profesijného a odborného rastu
- zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
- sociálna politika – príspevok na stravovanie

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
1. Životopis
2. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a tí budú pozvaní na osobný pohovor.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, preferuje sa špecializácia v odbore záhradníctvo, krajinne inžinierstvo
- odborná prax, prax vo verejnej správe výhodou
- znalosť zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny výhodou
- odborná spôsobilosť v rámci zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny výhodou
- bezúhonnosť
- komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita
- ovládanie PC na používateľskej úrovni so znalosťou word, excell
- znalosť AutoCad a GIS výhodou

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

miestna samospráva

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Mestská časť Bratislava-Ružinov
Mierová 21
827 05 Bratislava
https://www.ruzinov.sk
ID: 4018681  Megjelentetés dátuma: 11.1.2021  Alapbér (bruttó): 1 300 EUR/mesiac