Pracovník stavebného úradu

Mestská časť Bratislava - Rusovce

Miesto práce
Vývojová, Rusovce
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ASAP
Mzdové podmienky (brutto)
1 400 EUR/mesiacFunkčný plat bude ustanovený podľa dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe. Platové podmienky sú určené podľa zákona 553/2003 Z.z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• príprava písomností v rozhodovacej činnosti na zverenom úseku, najmä:
- územného konania, príprava a zmena územných rozhodnutí
- vedenie stavebného konania, príprava stavebných povolení, zmeny stavby pred dokončením, predĺženie platnosti stavebného povolenia,
- vedenie kolaudačného konania, príprava kolaudačných rozhodnutí, povolení na predčasné užívanie stavby a zmenu v užívaní stavby,
- vedenie konania na odstraňovanie stavieb, vykonania nápravy na stavbe, o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia, o povolení stavebných úprav udržiavacích prác a drobných stavieb, pri ktorých nie je postačujúce ohlásenie,
- príprava nariadení nevyhnutých úprav na stavbách, nariadenie údržby stavieb, opatrení na susedných pozemkoch, povolení na terénne úpravy a využitie územia,

• príprava stanovísk a vyjadrení MČ ako stavebného úradu k zadaniu urbanistických štúdií a územných plánov zón, v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy, k predloženým urbanistickým štúdiám a k územným plánom zón (pred prerokovaním dokumentácií v miestnom zastupiteľstve) v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy,

• príprava písomných vyjadrení pre špeciálne stavebné úrady, overovanie splnenia podmienok vydaných ÚR,

• výkon kontrolnej činnosti, najmä:
- výkon štátneho stavebného dohľadu a nariaďovanie skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb,

• vedenie evidencie rozhodnutí a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu, vypracúvanie štatistík a správ o činnosti

• zabezpečenie výkonu rozhodnutí

• spolupráca pri prešetrovaní sťažností a vybavovaní petícií , ako aj pri poskytovaní informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, spolupráca pri prerokúvaní priestupkov FO a správnych deliktov právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a príprava rozhodnutí o uložení sankcie

Zamestnanecké výhody, benefity

• týždenný pracovný čas 37,50 hod
• 13., 14. plat
• kvartálne odmeny za kvalitnú prácu
• zamestnávateľ prispieva na 3. pilier DDS (AXA, TATRY, SYMPATIA)
• týždeň dovolenky naviac
• vzdelávanie zamestnancov
• priateľská pracovná atmosféra
• osobnostný rast

Informácie o výberovom konaní

Požadované doklady:
- žiadosť a životopis
- kópiu dokladu o absolvovaní skúšky odbornej spôsobilosti
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Výberové konanie bude prebiehať formou individuálneho rozhovoru (pohovor).

Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači, ktorí splnia všetky uvedené požiadavky a pošlú požadované doklady.
Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, avšak odpovedať budeme len vybraným kandidátom, ktorí najviac vyhovujú požiadavkám na pozíciu.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

Vysokoškolské vzdelanie stavebného zamerania

Ostatné znalosti

Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• podmienkou je mať odbornú spôsobilosť na vykonávanie práce pracovníka stavebného úradu (odbornú spôsobilosť vydáva Ministerstvo dopravy a výstavy)
• dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie stavebného zamerania,
• prax vo verejnej alebo štátnej správe na obdobnej pozícii nutá,
• znalosť a orientácia v príslušnej legislatíve,
• bezúhonnosť,samostatnosť
• zodpovednosť
• komunikatívnosť
• odolnosť voči stresu
• vysoké pracovné nasadenie

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Miestny úrad Bratislava Rusovce vykonáva originálne a prenesené kompetencie na rôznych úsekoch samosprávy.

Počet zamestnancov

10-19 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Mestská časť Bratislava - Rusovce
Vývojová 8
851 10 Bratislava
http://www.bratislava-rusovce.sk
ID: 3878840  Megjelentetés dátuma: 25.2.2020  Alapbér (bruttó): 1 400 EUR/mesiac