Vedúci Oddelenia správy majetku a vnútornej správy

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Miesto práce
Junácka, Nové Mesto
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.03.2020/dohodu
Mzdové podmienky (brutto)
1 400 EUR/mesiac1400 € - 1800€ v závislosti od skúseností uchádzača

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- riadi, kontroluje, plánuje, metodicky usmerňuje a hodnotí prácu zamestnancov oddelenia,
- zabezpečuje a zodpovedá za administratívnu a hospodársku správu bytov, nebytových priestorov a samostatne stojacich budov, resp. objektov vo vlastníctve a v správe mestskej časti, a to vrátane zabezpečenia a riadenia upratovacej, domovníckej, vrátnickej služby a prevádzky vozového parku,
- zodpovedá za vypracovanie plánu bežných opráv a jeho realizáciu,
- zodpovedá za zabezpečenie komplexnej agendy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany – v rozsahu zabezpečenia zákonných povinností vyplývajúcich pre mestskú časť ako zamestnávateľa a vlastníka, resp. správcu nehnuteľného majetku,
- zabezpečuje a zodpovedá za riadne fungovanie registratúrneho strediska, podateľne, osvedčovania podpisov a listín, telefonickej ústredne,
- dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie platnej legislatívy, interných noriem a zásad zamestnancami oddelenia a iné.

Zamestnanecké výhody, benefity

• 13. plat + štvrťročné odmeny podľa kolektívnej zmluvy,
• 5 dní dovolenky navyše,
• 5 dni sick day,
• stravné lístky v hodnote 4€,
• 50% úhrada z ceny ročnej električenky

Informácie o výberovom konaní

Ďalšie požiadavky :
- min. 3 roky praxe v oblasti riadenia a vedenia ľudí,
- riadiace a organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, komunikatívnosť, odolnosť voči stresu, koncepčné myslenie,
- bezúhonnosť,
- znalosť práce s počítačom,
- osobné a morálne predpoklady.

Zoznam požadovaných listín a dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný štrukturovaný životopis,
- prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností,
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- súhlas so spracúvaním osobných údajov,
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci oddelenia SMaVS“ najneskôr do 04.03.2020 na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny útvar, Junácka ul. l, 832 91 Bratislava alebo osobne do podateľne Miestneho úradu.

Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

VŠ ekonomická alebo VŠ technická

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Samospráva - miestny úrad

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Junácka 1
83291 Bratislava
http://[email protected]
ID: 3867402  Megjelentetés dátuma: 10.2.2020  Alapbér (bruttó): 1 400 EUR/mesiac