Referent sociálnej starostlivosti

Mesto Pezinok

Miesto práce
Pezinok
Druh pracovného pomeru
teljes munkaidő
Termín nástupu
november 2020
Mzdové podmienky (brutto)
900 EUR/mesiacod 900 EUR podľa pracovných skúseností

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie ľudí so sociálnymi problémami
- poskytovanie pomoci pri riešení krízových a nepriaznivých životných situácií
jednotlivcov, rodín – prostredníctvom postupov sociálnej práce v súlade s poznatkami
spoločenských vied
- poskytnutie pomoci pri riešení krízových situácií, problémov a zlyhaní v osobnom živote,
v partnerských vzťahov a rodinných vzťahov a v širšom sociálno-pracovnom prostredí,
prostredníctvom poradenských postupov vrátane preventívnej a resocializačnej práce
s jednotlivcom a so skupinou
- vykonávanie štátnej správy v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletých a zanedbávanie starostlivosti o povinnú školskú dochádzku,
- výkon osobitného príjemcu Dávok pomoci v hmotnej núdzi, prídavku na dieťa
- poskytovanie základného sociálneho poradenstva a uplatňovanie moderných prístupov v sociálnej práci s jednotlivcom, rodinou, komunitou
- vykonávanie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- vedenie evidencie detí v hmotnej núdzi a vyhľadávanie rodín, ktorým treba poskytnúť
sociálnu pomoc
- výkon terénnej sociálnej práce v Meste Pezinok a najmä v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby
- vykonávanie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSV a R a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zamestnanecké výhody, benefity

• zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
• skrátený týždenný pracovný čas na 37,5 hod
• výhody zamestnanca Mesta
• príspevok na regeneráciu pracovnej sily
• odmeny pri životných jubileách

Informácie o výberovom konaní

Požadované doklady:
- štruktúrovaný životopis, spolu s čestným prehlásením o pravdivosti údajov (príloha č.1)
- kópiu dokladu o najvyššie dosiahnutom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
(príloha č.2)
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti (príloha č.3)

https://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/vyhlasky/vv2020_10_06-VK-Referent_socialnej_starostlivosti.pdf

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na VK:
žiadosti spolu s požadovanými naskenovanými dokladmi zasielajte prosím výhradne elektronickou poštou na adresu: [email protected] do 23.10.2020 s uvedením hesla v predmete: „VK – Referent sociálnej starostlivosti“.

Priebeh výberového konania:
Výberové konanie bude prebiehať formou individuálneho rozhovoru (pohovor).
Na výberové konanie budú pozvaní len uchádzači, ktorí splnia uvedené požiadavky a pošlú požadované doklady.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

23.10.2020 (ostávajú ešte 3 dni)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Képzési szak

sociálna práca

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- orientácia v problematike sociálnej starostlivosti
- orientácia v problematike krízovej intervencie
- orientácia v problematike dávky v hmotnej núdzi
- orientácia v problematike dotácií
- vodičský preukaz typu B výhodou
- znalosť územia Mesta Pezinok vítaná

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mesto Pezinok je orgánom územnej samosprávy.

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Mesto Pezinok
Radničné námestie 7
902 01 Pezinok
http://www.pezinok.sk

Kontakt

Kapcsolattartó személy: Referát ľudských zdrojov
E-mail: Küldje el önéletrajzát
ID: 3844155  Megjelentetés dátuma: 12.10.2020  Alapbér (bruttó): 900 EUR/mesiac