Samostatného odborného referenta referátu technických činností a špeciálneho stavebného úradu

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Miesto práce
Primaciálne námestie 1, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
Dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
Od 1 400 EUR/mesiacod 1400,- do 1800,- EUR/mes.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku pozemných komunikácií - činnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie I. a II. triedy, najmä:

 • prípravu povolení stavieb miestnych komunikácií I. a II. triedy a ich súčastí, povoľuje ich zmeny a povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavieb miestnych komunikácií I. a II. triedy a ich súčastí,
 • vykonávanie štátneho stavebného dohľadu nad miestnymi komunikáciami I. a II. triedy,
 • vydávanie užívacích povolení na stavby miestnych komunikácií I. a II. triedy a povoľuje zmenu ich užívania,
 • nariaďovanie nevyhnutných zabezpečovacích prác, ak stavba miestnej komunikácie I. alebo II. triedy svojím stavom ohrozuje život alebo zdravie osôb,
 • vydávanie súhlasu na realizáciu drobných stavieb miestnych komunikácií I. a II. triedy,
 • vedenie kolaudačného konania, ukladá pokuty právnickým a fyzickým osobám za porušenie stavebného zákona vo vzťahu k miestnym komunikáciám I. a II. triedy alebo za nedodržanie podmienok rozhodnutí vydaných vo svojej pôsobnosti.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • možnosť priznania peňažných benefitov: odmeny, osobný príplatok, príspevok do DDS 2 – 3 %;
 • možnosť profesijného a odborného rastu, odborné školenia;
 • ďalšie benefity:
  • pružný pracovný čas,
  • zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona,
  • 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily,
  • sociálna politika – príspevok na dopravu, príspevok na stravovanie, sociálna výpomoc, možnosť bezplatného vstupu do vybraných mestských inštitúcií

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • životopis,
 • fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Poznámka: Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na osobné stretnutie len vybraných uchádzačov. 

  Žiadosti spolu s profesijným životopisom doručte elektronicky najneskôr do 18.1.2021.

  Požiadavky na zamestnanca

  Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

  vysokoškolské II. stupňa
  vysokoškolské III. stupňa

  Vzdelanie v odbore

  stavebného/právnického zamerania výhodou

  Počet rokov praxe

  2

  Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – stavebného/právnického zamerania výhodou,
 • minimálne 2-ročná prax na stavebnom úrade alebo špeciálnom stavebnom úrade, prípadne na obdobnej pozícii,
 • skúsenosti v oblasti správneho konania,
 • znalosť právnych predpisov - najmä zák. č. 71/1967 Zb. (správny poriadok), zák. č. 135/1961 Zb. (cestný zákon), zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) a ďalších predpisov súvisiacich s pracovnou agendou,
 • bezúhonnosť,
 • komunikatívnosť, samostatnosť, asertivita, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie, 
 • ovládanie PC na úrovni pokročilý - MS OFFICE.
 • Inzerujúca spoločnosť

  Stručná charakteristika spoločnosti

  Verejná správa - samospráva

  Počet zamestnancov

  500-999 zamestnancov

  Adresa spoločnosti

  Hlavné mesto SR Bratislava
  Primaciálne nám. 1
  814 99 Bratislava 1
  http://www.bratislava.sk
  ID: 4015652  Megjelentetés dátuma: 4.1.2021  Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át. Alapbér (bruttó): 1 400 EUR/mesiac