Miben segíthetünk?

Teamleader výroby - 3 zmenná prevádzka

Mzdové podmienky (brutto): 983 EUR/mesiac+variablaná zložka do 17% základnej mzdy +prítomnostný bonus 100€ +koncoročná odmena do výšky 100 % základnej tarifnej mzdy

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Hlavné činnosti:

 Zabezpečuje plnenie výrobného plánu v požadovanom množstve, čase a kvalite.
 Zodpovedá za plnenie výrobných ukazateľov.
 Sleduje odosielanie výrobkov k zákazníkovi.
 Riadi tím výrobných operátorov a výcvik nových operátorov.
 Zabezpečuje kvalitu výrobku a procesu.
 Podáva dobré nápady ku zlepšeniu výroby, evidencie a podieľa sa na samotnom riešení.
 Spolupracuje pri tvorbe výrobnej dokumentácie, technologických postupov a pod.
 Vykonáva dozor pri nastavovaní strojov, zariadení a ich výmeny.
 Zabezpečuje údržbu prvého stupňa.
 Dôsledne dodržuje štandardy (BOZP, OOPP, dress code, pracovné postupy, rotácie ...) a kontroluje ich dodržiavanie podriadenými.
 Plánuje personálne pokrytie zmien a rotáciu operátorov.
 Vykonáva administratívne činnosti spojené s výrobnými procesmi a riadením ľudí.
 Vykonáva záložné procedúry v prípade nutnosti podľa pracovného postupu.
 Vykonáva ďalšie práce podľa pokynov nadriadeného.


Zodpovednosti:

 Riadiť pridelených ľudi tak, aby bol splnený výrobný plán v požadovanom množstve, v stanovenom čase a kvalite.
 Informovať podľa stanovených procedúr nadriadeného o zistených problémoch.
 Dodržiavať všetky platné právne ako aj interné predpisy na zabezpečenie kvality produktov, ochrany životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci.
 Vedúci zamestnanec je zodpovedný za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci svojich zamestnancov a utváranie priaznivých pracovných podmienok.


Právomoci:

 Vedenie záznamov o dochádzke operátorov pre svojho nadriadeného.
 V prípade neprítomnosti iného supervízora výroby ho môže manažér výroby poveriť jeho zastupovaním.

Iné výhody

+vlastná jedáleň ( zrážka len 0,74 € za obed)
+príplatok za nadčas cez týždeň 25 %
+príplatok za nadčas cez víkend 50 %
+doprava, ubytovanie zabezpečené
+príspevky pri jubileách, svadbe, narodení dieťaťa vo výške 100 €
+príspevky zamestnávateľa do DDS
+firemné akcie
+vzdelávanie zamestnancov

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Lear Corporation bola založená v Detroite v roku 1917. Lear je jedným z popredných svetových dodávateľov automobilových sedadlových systémov (Seating) a elektrických rozvodov (e-Systems).
Spoločnosť Lear zamestnáva okolo 161 000 zamestnancov v 39 krajinách a 257 závodoch. Lear sa v súčasnosti radí na 147. miesto na rebríčku Fortune 500. Centrála spoločnosti je v USA v Southfield, Michigan. Lear obchoduje na newyorskej burze pod symbolom [LEA].
ID: 4074462  Megjelentetés dátuma: 15.6.2021  Alapbér (bruttó): 983 EUR/mesiac