A cég rövid jellemzése

Advokátska kancelária LawService, s.r.o. sa zameriava na poskytovanie komplexných právnych služieb a poradenstva pre rôzne fyzické a právnické osoby, pričom poskytuje právne služby aj rôznym zahraničným korporáciám. Právne poradenstvo poskytuje najmä v oblastiach obchodného, pracovného, občianskeho a insolvenčného práva. Poskytovanie právnych služieb v našej advokátskej kancelárii je spojené s hlbokým rešpektom k profesijnej etike a budovaním dlhodobých vzťahov s našimi klientmi, založených na vzájomnej dôvere a rešpekte. Vážime si dobré meno, ktoré naša advokátska kancelária získala v očiach našich klientov poskytovaním kvalitnej právnej pomoci a kladieme dôraz na jeho neustály rozvoj a posilňovanie.