A cég rövid jellemzése

Výroba mäsa a mäsových výrobkov - veľkoobchod, maloobchod