Regionálny koordinátor aktivít pre podporu práce s mládežou v Žilinskom kraji

IUVENTA

Miesto práce
Žilinský kraj
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.04.2021
Mzdové podmienky (brutto)
1 064,5 EUR/mesiacOdmeňovanie v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výsledný plat sa skladá z tarifného platu a osobného príplatku (ten je priznaný na základe odbornosti, skúseností a pracovného nasadenia zamestnanca). Tarifný plat bude určený v závislosti od počtu rokov započítanej praxe, min. 1064,50 Eur brutto.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• Mapovanie a analýza potrieb mladých ľudí a aktérov v práci s mládežou (detských a mládežníckych organizácii, pracovníkov s mládežou, samospráv atď.) v regióne.
• Organizovanie informačných, konzultačných a sieťovacích podujatí pre aktérov v práci s mládežou k relevantným témam v oblasti práce s mládežou a mládežníckej politiky.
• Propagácia aktivít IUVENTY v regióne.
• Administratívne, logistické a čiastočné obsahové zabezpečenie informačných, konzultačných, vzdelávacích a ďalších podujatí inštitúcie.
• Zabezpečovanie náboru účastníkov na regionálne, národné a medzinárodné informačné a vzdelávacie aktivity.
• Práca v odborných pracovných skupinách týkajúcich sa mládežníckej politiky a práce s mládežou.
• Poskytovanie konzultácií žiadateľom o dotáciu v rámci dotačnej schémy MŠVVaŠ SR v oblasti práce s mládežou ako aj v rámci programov Erasmus+ pre mládež a šport a Európsky zbor solidarity (konzultovanie projektového zámeru, vyhľadanie partnera pre medzinárodné aktivity a pod.).
• Monitoring projektov podporených z dotačnej schémy MŠVVaŠ SR v regióne.
• Sieťovanie a vytváranie partnerstiev v oblasti práce s mládežou a mládežníckej politiky v regióne, na národnej a medzinárodnej úrovni.
• Organizačná a logistická podpora pri organizovaní predmetových olympiáda postupových súťaží na území daného regiónu (kraja).
• Administratívne zabezpečenie pridelenej agendy.
• Zabezpečenie ďalších úloh vyplývajúcich z Kontraktu medzi IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže a MŠVVaŠ SR, činnosti IUVENTY a na príkaz nadriadeného.

Zamestnanecké výhody, benefity

Prácu v dynamickom kolektíve
Pružný pracovný čas
Príjemné pracovné prostredie
Týždeň dovolenky nad rámec zákona

Informácie o výberovom konaní

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritériá.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Office 365 - pokročilý
Zoom: Video Conferencing - pokročilý
Cisco Webex - pokročilý
Google Meet - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- skúsenosť v oblasti práce s mládežou alebo neformálneho vzdelávania
- všeobecný prehľad o mládežníckej politike, znalosť strategických dokumentov v oblasti práce s mládežou
- zručnosť v sieťovaní aktérov pôsobiacich v oblasti práce s mládežou v regióne, schopnosť vytvárať partnerstvá pre rôzne formy spolupráce
- dobré komunikačné a prezentačné zručnosti
- schopnosť tímovej práce, ochota spolupracovať
- schopnosť konštruktívne riešiť konflikty
- samostatnosť a iniciatívnosť pri plnení agendy
- schopnosť generovať samostatne nové nápady
- schopnosť efektívneho organizovania a plánovania práce
- skúsenosť v spolupráci so samosprávou výhodou
- skúsenosť s dobrovoľníckou činnosťou výhodou

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je priamo riadená príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho.
Základné témy aktivít IUVENTY sú participácia mládeže na živote spoločnosti, neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, rozvíjanie potenciálu mladých a zapájanie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do komunitných programov.

Adresa spoločnosti

Iuventa - Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64, Bratislava
84258 BRATISLAVA
http://www.iuventa.sk/sk/IUVENTA-home.alej
ID: 4036756  Megjelentetés dátuma: 22.2.2021  Alapbér (bruttó): 1 064,5 EUR/mesiac