A cég rövid jellemzése

Spoločnosť prevádzkuje špecializované súkromné oftalmologické zariadenia.