A cég rövid jellemzése

Harmónia, n.o. OCEAN, Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb - neverejný poskytovateľ soc.služieb