A cég rövid jellemzése

Billboardová spoločnosť pôsobiaca na celom území SR.