A cég rövid jellemzése

Spoločnosť GREENSHOP, s.r.o. je prosperujúcou rodinnou spoločnosťou so sídlom v Senci.
Zakladateľom spoločnosti je vyštudovaný záhradný architekt s bohatou vyše 28 ročnou praxou a znalosťami v odbore. Hlavnou činnosťou spoločnosti GREENSHOP, s.r.o. je výroba a predaj rolovaných trávnikov, predaj záhradníckeho sortimentu a poskytovanie poradenstva v danom segmente. Hlavnými cieľovými zákazníkmi sú firmy zaoberajúce sa zakladaním a údržbou zelene, inštalačné firmy závlahových systémov, záhradného osvetlenia a jazierkovej techniky ako aj koncoví spotrebitelia. Spoločnosť prevádzkuje okrem kamennej predajne aj b2b a b2c e-shop.