A cég rövid jellemzése

Výroba a distribúcia potravinárskych strojov na výrobu zmrzliny, čokolády