A cég rövid jellemzése

Poskytovanie závodného stravovania, bufetová činnosť