Miben segíthetünk?

A cég rövid jellemzése

Spoločnosť GABION CENTER s.r.o. vyrába gabiony z pletenej a zváranej drôtenej siete. Gabiony sú objemné stavebné prvky hranolovitého tvaru. Sú vyrobené z drôtenej siete a na stavbe sa plnia kamenivom a zeminou. Slúžia najmä na výstavbu oporných múrov ako zábrana proti zosuvom pôdy, ale aj na kamenné oplotenia a iné architektonické účely.