A cég rövid jellemzése

Prioritným zameraním našej spoločnosti je geologická činnosť a s tým súvisiace služby.