A cég rövid jellemzése

Spoločnosť sa zaoberá výkonom dražieb, mimosúdnym, súdnym a exekučným vymáhaním pohľadávok. Finlegal services, s.r.o. je lídrom v oblasti výkonu zákonného záložného práva pre správcov bytových domov a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a hlavným partnerom v poskytovaní právnych služieb pre Združenie pre lepšiu správu bytových domov.