A cég rövid jellemzése

Verejná vysoká škola v zmysle zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách