A cég rövid jellemzése

výskum a vývoj, výroba, štátna skúšobňa