Miben segíthetünk?

A cég rövid jellemzése

ENERGO - AQUA a.s. bola založená v roku 2004 a jej cieľom je príprava, realizácia a prevádzkovanie projektov malých vodných elektrární. Spoločnosť spolupracuje so širokým okruhom partnerov na príprave a realizácii projektov MVE. V rámci tejto spolupráce sa venuje nasledujúcim aktivitám: Výber a posúdenie vhodnej lokality, spracovanie technického riešenia, vyriešenie majetkoprávnych vzťahov, získanie potrebných povolení, zabezpečenie projektového financovania, zabezpečenie dodávateľov pre všetky časti vodného diela.