A cég rövid jellemzése

Venujeme sa uctovnovnictvu ako účtovná firma