A cég rövid jellemzése

výroba a obchod ihličnatého reziva