A cég rövid jellemzése

Naša spoločnosť D.P.F., spol. s r.o. je ekonomicko-poradenská a audítorská spoločnosť, ktorá začala svoju činnosť v roku 1996. V posledných rokoch sa naša spoločnosť pravidelne umiestňuje medzi 20 najväčšími audítorskými spoločnosťami pôsobiacimi na slovenskom trhu podľa rebríčka TOP časopisu TREND.
Služby našej spoločnosti poskytujeme prostredníctvom tímu odborných pracovníkov, ktorí sa špecializujú na oblasť auditu, účtovníctva, financií, miezd, daňovníctva a práva.