A cég rövid jellemzése

Obchodno-distribučná spoločnosť v oblasti potravín