A cég rövid jellemzése

Spoločnosť CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o. je spoločnosťou s viac ako 80 ročnou tradíciou. Strojárske výrobky sú predovšetkým realizované pre polygrafické stroje a zariadenia na spracovanie plastov, pre potravinársky priemysel, automobilový priemysel, stavebníctvo ale aj iné odvetvia. Stabilná spoločnosť - dcérska spoločnosť skupiny firiem CHEMOSVIT. V súčasnosti má 190 zamestnancov.