A cég rövid jellemzése

Spoločnosť BTT s.r.o. je činná v oblasti nakladania s odpadom a environmentálnych služieb