A cég rövid jellemzése

BestCare 24 je spoločnosť s medzinárodnou štruktúrou pôsobiaca na trhu od roku 2007. Na Slovensku má
zastúpenie v Bratislave a v zahraničí v Rakúsku a Rumunsku.
Prostredníctvom našich dlhoročných praktických skúseností nielen v oblasti 24-hodinovej starostlivosti ale
aj v oblasti výberových procesov opatrovateľov / opatrovateliek vieme profesionálne uspokojiť potreby
našich klientov a zároveň rýchlo ponúknuť prácu opatrovateľkám a opatrovateľom.