A cég rövid jellemzése

prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – ambulancia v odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast