A cég rövid jellemzése

obchodná činnosť,prenájom hnutelných a nehnutelných vecí,upratovacie služby,import