A cég rövid jellemzése

obchodná spoločnosť zaoberajúca sa predajom kuchynskej techniky