Miben segíthetünk?

A cég rövid jellemzése

Hlavným poslaním Americkej obchodnej komory je aktívne prispievať k rozvoju zdravého podnikateľského prostredia a k zlepšovaniu ekonomických podmienok na Slovensku. Komora sa snaží budovať „mosty“ medzi svojimi členmi, nečlenskými spoločnosťami a predstaviteľmi slovenského politického, ekonomického, diplomatického i spoločenského života, čím výrazne uľahčuje pôsobenie svojich členov na slovenskom trhu. Veľkú pozornosť venuje aj podpore prílivu priamych zahraničných investícií. Prispieva tak k celkovému skvalitneniu životnej úrovne slovenských občanov.