A cég rövid jellemzése

Spoločnosť Alykante s.r.o. prevádzkuje reštauráciu Pohoda na Sliači.