A cég rövid jellemzése

Spoločnosť Allos, a.s.
je držiteľom povolenia na výrobu humánnych liekov v štátoch EU.