A cég rövid jellemzése

AGROSTAAR KB spol. s r.o. Kráľov Brod je spoločnosť ktorá sa zaoberá poľnohospodárskou činnosťou vo veľkovýrobných podmienkach. Podnik hospodári v kukuričnej výrobnej oblasti. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 02. 07. 1998 . Poľnohospodársky podnik leží v južnej časti galantského okresu 20 km od okresného mesta, obhospodaruje sedem katastrálnych území. Základný profil podniku je rastlinná a živočíšna výroba, a od roku 2013 podnik sa stal výrobcom elektrickej energie. Podnik hospodári na výmere 2 175 ha pôdy na ktorej uplatňuje konvenčnú technológiu obrábania. Živočíšna výroba je realizovaná na troch strediskách. Okrem ošípaných, ktorých boli nútení pre ekonomickú nevýhodnosť zrušiť je farma hovädzieho dobytka uzavretým chovom dojníc, jalovíc a výkrm býkov. Podnik je zameraný na výrobu mlieka (1 200 000 kg mlieka za rok) z ktorej časť predáva cez mobilný mliečny automat, a väčšiu časť predáva na spracovanie mlieka. Stádo kráv je na 90 % červenostrakatý holštajnský dobytok.
Druhým pilierom živočíšnej výroby je výkrm brojlerových kurčiat 6. turnusoch ročne po 80 000 tis. kusov za turnus.
Tretím pilierom živočíšnej výroby je chov vodnej hydiny a to kačíc a husí. Podnik je na Slovensku jediný ktorý je na chove kačíc pekingskej bielej udržuje šľachtiteľský a rozmnožovací chov. V chove hydiny podnik uplatňuje Slovenské a Európske predpisy na pohodu zvierat (Welfare), a preto dosahuje veľmi dobrú kvalitu hydinového mäsa.
V roku 2016 sme začali s výstavbou nového bitúnku hydiny, ktorý je súčasťou projektu FARMFOODS, vo februári roku 2017 sme bitúnok uviedli do užívania.
Denná kapacita bitúnku je 400 ks kačíc, resp. 1000 ks kureniec. Bitúnok disponuje s jednou z najmodernejších technológií, či už pri samotnej porážke, ako aj pri spracovaní, balení a skladovaní.