A cég rövid jellemzése

Spoločnosť Agrobiosfer, s.r.o. pôsobí na slovenskom a českom trhu v oblasti špeciálnej výživy rastlín od roku 2011. Našou víziou je poskytovať pestovateľom inovatívne a efektívne riešenia vo výžive rastlín, ktoré pozitívne vplývajú na životné prostredie a zdravie človeka. ​