A cég rövid jellemzése

Reklamná spoločnosť Agentúra INA, s.r.o. pôsobí na domácom i zahraničnom trhu už od roku 1990.

Teljes jellemzés megjelenítése
Zabezpečuje komplexnú reklamnú kampaň so zameraním na veľkoobchod a branding reklamných predmetov.

Teljes jellemzés elrejtése